image

Coaching en Training
image
image
 

Trainingen


 Trainingen | Thema trainingen | Team trainingen | Management trainingen | Open trainingenPersoonsgerichte Team trainingen

Persoonsgerichte Team trainingen zijn met name gericht op het in gang zetten van een individueel proces op individueel en groepsniveau.

Daarnaast komen ook algemene onderwerpen aan bod die het goed functioneren als team in de weg staan.

U kunt bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als:
  • vertrouwen
  • conflicthantering
  • feedback geven/ ontvangen
  • zicht krijgen op eigen en andermans kwaliteiten
  • samenwerking
  • luistervaardigheid
  • relatie tussen leidinggevende en medewerkers
  • vaststellen van gemeenschappelijke (leer)doelen
Individuele leerdoelen worden middels een persoonlijk intakegesprek vastgesteld en in de training meegenomen.

Vanwege het procesmatig werken duren deze trainingen doorgaans 2 of 3 dagen, altijd gevolgd door een follow-up dag waarin de training geŽvalueerd wordt en waarin verdere handreikingen worden meegegeven.
Vanwege het persoonlijke karakter is de grootte van de groep gelimiteerd tot maximaal 12 deelnemers. Trainingen | Thema trainingen | Team trainingen | Management trainingen | Open trainingen


Contact  |  Site Map