image

Coaching en Training
image
image
 

Trainingen


 Trainingen | Thema trainingen | Team trainingen | Management trainingen | Open trainingenThemagerichte trainingen

Themagerichte trainingen zijn heel geschikt om aan een bepaald deelgebied van communicatie te werken.

U kunt bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als:
  • teamrollen
  • feedback geven/ontvangen
  • assertiviteit
  • luistervaardigheid
  • conflicthantering
  • non-verbale communicatie
De trainers hebben met een aantal leden van het team een vooroverleg.
Op basis hiervan kunnen verwachtingen, wensen en leerdoelen op elkaar worden afgestemd.
De beperking van deze aanpak kan liggen in het feit dat persoonsgerichte knelpunten niet diepgaand aan de orde komen.

Deze trainingen kunnen per dagdeel worden gegeven en kunnen een vervolg krijgen door een follow-up dag.

Voor deze training bestaat ook de mogelijkheid tot open inschrijving van verschillende afdelingen / teams. Trainingen | Thema trainingen | Team trainingen | Management trainingen | Open trainingen