Team coaching

Team coaching is ontwikkelingsgericht en werk gerelateerd.

Team coaching heeft de extra uitdaging van het realiseren van het beter functioneren van een groep mensen met een gezamenlijke doelstelling.

Belangrijkste kenmerk van Team coaching is dat het team zelf verantwoordelijk is voor haar ontwikkeling en verbetering.
De coach ondersteunt en begeleidt het team bij haar ontwikkeling.

De vraag die beantwoord wordt met Team coaching is welke factoren het succes van het team bepalen:

 • Wat zijn de feiten?
 • Wat zijn de problemen?
 • Wat is de doelstelling?
 • Hoe en binnen welke termijn gaan we deze bereiken?
 • Bepalen van de mate van beïnvloedbaarheid: gelijk beïnvloedbaar, op termijn beïnvloedbaar, niet beïnvloedbaar.

In een intake worden door de coach de verbeterpunten geïnventariseerd die vervolgens worden teruggekoppeld naar het team, waarna een gezamenlijke volgorde van behandeling wordt aangebracht.

Enkele voorbeelden van onderwerpen Team coaching

 • Conflictsituaties op een constructieve manier leren aangaan en leren oplossen met elkaar
 • Integratie van bestaande teams tot een nieuw team. Verwachtingen / gevoeligheden / kwaliteiten en valkuilen
 • Helder en duidelijk leren communiceren naar elkaar
 • Veiligheid
 • Waarde en normen
 • Leren verbinden met jezelf en de groep
 • Luistervaardigheid
 • Aanspreekgedrag
 • Professionaliteit
 • Toekomst

Parnass kiest voor leren door ervaren”