Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching of counseling trajecten zijn individuele gesprekken die vooral gericht zijn op het verkrijgen van inzichten in persoonlijke knelpunten, het verwerven van nieuwe vaardigheden en versterken van bestaande kwaliteiten.

Coaching biedt een mogelijkheid om andere wegen in te slaan.

Door het verkrijgen van inzicht in eigen handelen, wat belemmeringen zijn en deze op te ruimen komt er ruimte om andere kwaliteiten te versterken en te ontwikkelen.

Parnass stimuleert mensen om zelf weer aan het stuur te gaan zitten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen en biedt de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei.

Zo benut je al je talenten en kom je tot je ware potentieel.

Voorbeelden van aandachtsgebieden kunnen zijn

 • Conflicthantering
 • Assertiviteit
 • (H)erkennen van grenzen
 • Zichtbaar durven zijn
 • Zicht krijgen op eigen mechanismen
 • Stresshantering
 • Attitude                           
 • Zingevingsvraagstukken
 • Verwerken van verdriet
 • Versterken zelfbeeld
 • Timemanagement
 • Samenwerken
 • Helder leren communiceren
 • Eigen verantwoordelijkheid leren nemen in werk /privé situaties
 • Sterkte / zwakte analyse
 • Rouwverwerking
 • Ontdekken van energiebronnen en energielekken
 • Congruentie ontwikkelen tussen gevoel en verstand
 • Op een constructieve manier leren omgaan met  confrontaties
 • Eigen regisseur worden en blijven
 • Pestverleden
 • Burn-out
 • Toekomstperspectieven / zit ik op de goede plek
 • Leren omgaan met angst
 • Ontwikkelen van competenties
 • Samenwerken
 • Feedback leren geven /ontvangen
 • Mildheid ontwikkelen naar jezelf en de ander
 • Trauma’s
 • Relatie coaching

Algemene werkwijze bij coaching

Iedere traject volgt een unieke en eigen weg. Tijdens de intake worden in onderling overleg de doelen van het af te leggen traject besproken. De fit tussen coach en coachee staat hierin altijd voorop!

Indien een traject op verzoek van een werkgever geschiedt, vindt indien gewenst na de intake een driegesprek plaats, waarin wensen, verwachtingen en doelstelling aangaande de coaching worden uitgewisseld.