Kernwaarden – Missie – Visie

Kernwaarden

De kernwaarden van Parnass

Authenticiteit
Mezelf kunnen en mogen zijn, ‘ik ben oké’, met al mijn fouten, vaardigheden, kwaliteiten en valkuilen, maar ook ‘jij bent oké’!

Openheid
Zeggen wat ik wil zeggen, doen wat ik wil doen zonder de ander te schaden. Open communicatie, integer, eerlijk en respectvol naar mezelf en de ander.

Vertrouwen
Vertrouwen in mezelf en in de ander. Het vertrouwen van de ander niet schaden en tevens zorgzaam naar mezelf zijn. Vertrouwen in mijn eigen kunnen en zijn.

Intuïtie
Intuïtie als leidraad voor een te volgen koers, daarop kunnen, mogen en leren vertrouwen. Bewustwording van ‘Wat voel ik’ en ‘Wat denk ik?’

Eigen verantwoordelijkheid
Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen ontwikkeling, verantwoordelijk voor mijn eigen leven, emoties, successen maar ook missers.

Resultaatgerichtheid
Gezamenlijke afspraken vastleggen over te halen doelen, zowel individueel voor mijzelf maar ook voor mijzelf in relatie tot de ander, zoals de opdrachtgever/werkgever.

Missie

Parnass prikkelt mensen op een eigen wijze om in beweging te komen.
Met passie realiseren we groei en ontwikkeling, zowel in persoonlijk als zakelijk functioneren.

Visie

Veel problemen op communicatief vlak leiden vaak tot een verminderde productiviteit, hoog ziekteverzuim, pestgedrag, eenzaamheid, eilandvorming, gebrek aan bevlogenheid (‘mentaal verzuim’) en niet in de laatste plaats levensgeluk.

Ieder individu beziet de wereld door zijn / haar eigen bril en geeft daar een eigen invulling aan. Een gebeurtenis of feit is dan geen objectief gegeven meer maar wordt ingekleurd door de specifieke ervaringswereld die dat individu of die groep hanteert.

Iedereen leeft zijn leven vanuit zijn eigen opvoeding, eigen sociale context, eigen waarden en normen, eigen in het leven opgedane ervaringen, de zgn. impliciete kennis.

De kracht van Parnass ligt in het inzichtelijk maken van deze impliciete kennis, het aanpakken van de stressoren en het vergroten van je eigen blikveld, waardoor nieuwe wegen bewandeld kunnen worden.