image

Coaching en Training
image
image
 

Missie en Visie


Missie

Parnass prikkelt mensen op een eigen wijze om in beweging te komen.
Met passie realiseren we groei en ontwikkeling, zowel in persoonlijk als zakelijk functioneren.Visie

Veel problemen op communicatief vlak leiden tot een verminderde productiviteit, hoog ziekteverzuim, eilandvorming en gebrek aan bevlogenheid (‘mentaal verzuim’).

Mogelijke oorzaken: gebrek aan betrokkenheid, alleen sturen op inhoud, verschillen in doelstelling, ontbreken van gedragen missie en visie, maar bovenal het gegeven dat de perceptie van de diverse geledingen zowel op groepsniveau als op individueel niveau niet dezelfde is.

Ieder individu beziet de wereld door zijn eigen bril en geeft daar een eigen invulling aan. Een gebeurtenis of feit is dan geen objectief gegeven meer maar wordt ingekleurd door de specifieke ervaringswereld die dat individu of die groep hanteert.

Iedereen leeft zijn leven vanuit zijn eigen opvoeding, eigen sociale context, eigen waarden en normen, eigen in het leven opgedane ervaringen, de zgn. impliciete kennis.

De kracht van Parnass ligt in het inzichtelijk maken van deze impliciete kennis, het aanpakken van de stressoren en het vergroten van je eigen energiebronnen, waardoor een nieuw blikveld ontstaat en nieuwe wegen bewandeld worden.Contact  |  Site Map