Management coaching

Management coaching biedt u als leidinggevende de mogelijkheid om specifieke competenties te ontwikkelen.

Vanuit de helikopterview wordt gekeken naar eigen gedrag en gedrag van de ander. Waar sta ik als leidinggevende en hoe verhoudt zich dat tot de mens in mij? Wat heb ik nodig en wat heeft de ander nodig? Wat zegt dit over mij of over de ander? Wat heeft dit team nodig? U leert vanuit de helikopterview op metaniveau kijken en communiceren, de grote lijnen zien en adequate communicatieve strategieën ontwikkelen.

De coach stimuleert om deze ervaringen en manier van werken te onderzoeken, de overtuigingen en vaste patronen te ontdekken om vervolgens eigen verantwoordelijkheid te nemen tav. de manier waarop u aanstuurt.

Enkele voorbeelden van onderwerpen Management coaching

 • Als u problemen opmerkt bij uzelf of bij anderen betreffende uw stijl van leidinggeven.
 • Inzicht krijgen in eigen hiaten en valkuilen en ontwikkelingspunten daarin
 • Leren delegeren en de verantwoordelijkheid daar leren laten waar die thuishoort
 • Samenwerken
 • Timemanagement
 • Verdieping en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • Betere balans ontwikkelen tussen werk en privé
 • Om leren gaan met het hanteren van conflicten
 • (H) erkennen van grenzen
 • Helder en duidelijk communiceren naar de omgeving
 • Prioritering
 • In beeld krijgen van energielekken / energiebronnen
 • Waarborgen van veiligheid
 • Aanspreekgedrag in team ontwikkelen

Onder voorwaarde van een goede fit tussen coach en coachee wordt na de intake een op maat gesneden traject ontwikkeld.