image

Coaching en Training
image
image
 

Coaching


 Coaching | Individuele coaching | Management coaching | Team coachingTeam coaching

Coaching is ontwikkelingsgericht en werkgerelateerd. Je krijgt zicht op de factoren die groei bevorderen of belemmeren. Hierdoor verbetert het persoonlijk functioneren.

Team coaching heeft de extra uitdaging van het realiseren van het beter functioneren van een groep mensen met een gezamenlijke doelstelling.

Belangrijkste kenmerk van Team coaching is dat het team zelf verantwoordelijk is voor haar ontwikkeling en verbetering.
De coach ondersteunt en begeleidt het team bij haar ontwikkeling.

De vraag die beantwoord wordt met Team coaching is welke factoren het succes van het team bepalen:
 • Wat zijn de feiten?
 • Wat zijn de problemen?
 • Wat is de doelstelling?
 • Hoe en binnen welke termijn gaan we deze bereiken?
 • Bepalen van de mate van be´nvloedbaarheid: gelijk be´nvloedbaar, op termijn be´nvloedbaar, niet be´nvloedbaar.
Indicaties Team coaching:
 • conflictsituaties binnen het team
 • klantgericht werken
 • hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant uit
 • integratie van bestaande teams tot een nieuw team
 • start van een nieuw team
 • verbetering van communicatie
In een intake worden door de coach de verbeterpunten ge´nventariseerd die vervolgens worden teruggekoppeld naar het team, waarna een gezamenlijke volgorde van behandeling wordt aangebracht. Coaching | Individuele coaching | Management coaching | Team coaching


Contact  |  Site Map