image

Coaching en Training
image
image
 

Coaching


 Coaching | Individuele coaching | Management coaching | Team coachingIndividuele coaching

Coachingstrajecten zijn individuele gesprekken die vooral gericht zijn op het verkrijgen van inzichten in persoonlijke knelpunten in werk en/of privé leven. Coaching is niet meer weg te denken uit ons huidige leven, we komen het overal tegen. Veel organisaties maken meer en meer gebruik van coaching als instrument om hun leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Het tempo van de veranderingen gaat steeds sneller. Hierdoor blijken steeds meer mensen onvoldoende in staat om rust te bewaren en lijden onder stress. De behoefte van ieder mens aan rust en balans wordt maar groter. De druk van buitenaf waarmee we te maken krijgen, vraagt om een nieuwe aanpak.

Een coach stimuleert mensen om zelf weer aan het stuur te gaan zitten en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen. Het gaat tenslotte om hun eigen leven.

Coaching biedt een stimulans voor persoonlijke ontwikkeling en voor het inslaan van nieuwe wegen, zowel werk- als privégerelateerd. Door duidelijkheid en inzicht te krijgen in wat je belemmert en een pad uit te stippelen naar het uiteindelijke doel, is het verbeteren van prestaties een logisch gevolg. Coaching biedt de mogelijkheid tot persoonlijke en professionele groei. Zo benut je al je talenten en kom je tot je ware potentieel.

De opbrengst is dan:
  • beter én met plezier functioneren
  • weer controle over je leven
  • harmonie tussen voelen en denken
  • bewustwording
  • zelfbewustzijn en zelfinzicht
  • zelfvertrouwen
  • (meer) harmonieuze relaties (werk en privé)
  • ontspanning
  • inzicht krijgen op eigen handelen
Centraal staat veiligheid, eerlijkheid en respect, eigen verantwoordelijkheid, verleden-heden-toekomst, valkuilen, zicht krijgen op eigen handelen, resultaat naar de organisatie en de gecoachte. Dit alles vanuit het beginsel ervarend leren, wat denk ik, wat voel ik en welke emotie heb ik daarbij, wat doe ik ermee of wat laat ik liggen.

De ervaring leert dat problemen zich vaak voordoen door een disbalans in denken, voelen en doen, waardoor je vastloopt in je leven, vwb. werk of privé.

Voor ieder coachingstraject wordt een uniek en eigen traject ontwikkeld.
Voorafgaande aan de intake kan indien daar vanuit de organisatie behoefte aan is, een driegesprek plaatsvinden waarin vragen en verwachtingen naar elkaar aangaande de coaching worden uitgewisseld.
Na een intake wordt in onderling overleg het af te leggen traject besproken.
De fit tussen coach en hulpvrager staat hierbij voorop. Coaching | Individuele coaching | Management coaching | Team coaching


Contact  |  Site Map